Skladové hospodářství

V aplikaci si můžete vést vlastní skladové hospodářství, které Vám poslouží kevidenci skladového zboží, dodavatelů a příjemek. Taktéž zaznamenává informace o pohybech na skladě včetně odpisů položek ze skladu. Prostřednictvím inventury můžete porovnávat skutečný a evidenční stav skladu, dopočítávat případné rozdíly, případně filtrovat inventury podle daného uživatele.

Pokud se Vám nezobrazuje sekce Skladové hospodářství, je zapotřebí veditaci uživatele povolit právo Zobrazit a upravit skladvčásti Nastavení.

 

Skladové položky a skupiny

V této části je zobrazen výpis všech skladových položek, které jsou logicky uspořádány do jednotlivých skladových skupin. U každé položky můžeme zaznamenat aktuální množství na skladě.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou výpisu skladových položek

 

Vytvořit novou skladovou položku

 • Název – povinný údaj, dle kterého je možné vyhledávat
 • PLU – jedná se o identifikační číslo zboží, které je generováno automaticky. Podle potřeby jej můžete změnit, je však důležité zachovat jedinečnost
 • EAN – vyplněním EAN kódu urychlíme vyhledávání položky za pomocí čtecího zařízení

Položku můžete kategorizovat umístěním do příslušné skladové skupiny, popřípadě vytvořit skupinu novou.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou nastavení názvů a EAN skladové položky

DPH – umožňuje zvolit sazbu DPH, kterou je možné upravovat v sekci Měna, DPH

V případě příjmu zboží na sklad, bude záložka CENA automaticky doplněna údaji ododavateli, ceně a průměrné ceně.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou výběru DPH skladové položky

 • Minimální množství – povinný údaj, kterým určíte minimální hodnotu, pod kterou nechcete, aby se množství snížilo
 • Množstevní jednotka – povinný údaj, sloužící ke znázornění,vjaké množstevní jednotce se bude položka ve skladu vyskytovat

Jelikož jste zvolili hodnotu minimálního množství, bude schopna za Vás aplikace hlídat aktuální množství položky na skladě. V případě, že se tento stav dostane pod minimum, informuje Vás prostřednictvím emailové zprávy vždy po přihlášení.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou nastavení množství skladové položky

V případě, že chcete vytvořit další skladovou položku, klepněte na tlačítko Uložit a vytvořit další

 

Vytvořit novou skladovou skupinu

Abyste byli schopni lépe organizovat své skladové hospodářství, můžete své položky vkládat do skupin.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou vytvoření nové skladové skupiny

 

Dodavatel

Ve skladovém hospodářství si můžete evidovat vlastní seznam dodavatelů.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou výpisu dodavatelů

 

Založit nového dodavatele

Pro založení nového dodavatele slouží tlačítko Nový dodavatel. Po zobrazení formuláře můžeme vyplnit údaje ručně, popřípadě si za pomocí IČ údaje stáhnout z internetu prostřednictvím tlačítka Generovat zrejstříku(CZ).

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou formuláře pro přidání dodavatele

 

Příjemky

Prostřednictvím agendy Příjemky budeme schopni přijímat zboží na sklad. Ve výpisu příjemek je možné filtrovat podle dodavatele, popřípadě data Od-Do. Jednotlivé záznamy nesou informace o datu přijetína sklad, dodavateli a seznamu naskladněných položek s daným množstvím.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou Odpisu

 

Založit novou příjemku

 • Cena dopravy – v případě, že zaplatíme za dopravu, bylo by vhodné tuto skutečnost uvést
 • Dodavatel – podle potřeby můžete k příjemce přiřadit již vytvořeného dodavatele. Pokud doposud nebyl založen, můžete ho zavést za pomocí tlačítka.
 • Splatnost – vyplněním údaje o datu splatnosti se nám naskytne možnost, že nás aplikace na blížící se termín sama upozorní emailovou zprávou
 • Zaplaceno – jedná se pouze o informativní údaj, abychom byly schopni rozlišit, které příjemky byly zaplaceny a které nikoli
 • Faktura – identifikační údaj, díky čemuž jsme schopni příjemku snáze vyhledat
 • VS – podle potřeby můžete dopříjemky uvést variabilní symbol
 • Způsob placení – aplikace nabízí ze tří různých způsobů placení (Hotově, Kartou, Bankovním převodem)
 • Číslo účtu – pokud kpříjemce přiřadíme dodavatele, který má vyplněný údaj o čísle účtu, automaticky se tento údaj promítne i do příjemky. Je však možné tento údajzměnit. Pro vložení skladových položek do příjemky klepněte na tlačítko Položka.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou formuláře pro vytvoření nové příjemky

 

Vložit položky do příjemky

Formulář se dělí na dvě části, kde levá část formuláře nese informace o dodavateli, celkové ceně bez DPH a včetně DPH. Zatímco druhá část formuláře zobrazuje seznam všech vložených položek, které jsou navíc doplněné o informace s naskladněným množstvím.

Položky je možné vyhledávat podle názvu, popřípadě EAN kódu.

Chcete-li vytvořit položku novou, postačí pouze klepnout na tlačítko, čímž se Vám zobrazí formulář pro tvorbu nové položky, aniž byste museli opouštět tento formulář.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou vkládání položky do příjemky

Jakmile jsme vyhledali potřebnou položku, zobrazí se nám formulář pro vyplnění potřebných údajů

 • Množství – povinný údaj, který určuje množství přepočteného na základní měrnou jednotku
 • Cena za jednotku (s / bez DPH) – hodnota určující nákupní cenu za jednotku s / bez DPH. Výpočet ceny bez DPH se provádí vzávislosti na zvolené sazbě.
 • DPH – umožňuje zvolit sazbu DPH, kterou je možné upravovat v sekci Měna, DPH
 • Externí ID – identifikační hodnota vedená dodavatelem pro rychlejší vyhledávání
 • Trvanlivost – vyplněním údaje o datu trvanlivosti se nám naskytne možnost, že nás aplikace na blížící se termín sama upozorní emailovou zprávou

Za pomocí tlačítka Vymazat odstraníte skladovou položku ze seznamu.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou formuláře pro zadání vlastností položky

 

Odpisy

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou Odpisů

 

Vytvořit nový odpis

 • Poznámka – do poznámky můžete vypsat krátkou informaci, čeho se odpis týká
 • Datum založení – pro snazší orientaci je vhodné zvolit datum založení odpisu. Ve výchozím stavu je vždy uveden aktuální datum, samozřejmě je možné uvést datum i zpětně.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou formuláře pro přidaní nového odpisu

 

Přiřadit položky k odpisu

Podstatnou část odpisu tvoří seznam položek, které chceme ze skladu odepsat. Pro přidání položek k odpisu slouží tlačítko Položka.

Formulář zobrazuje seznam všech vložených položek, které jsou navíc doplněné o informace s odepsaným množstvím.

Položky je možné vyhledávat podle názvu, popřípadě EAN kódu.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou přiřazení položek k odpisu

Jakmile jsme vyhledali potřebnou položku, zobrazí se nám formulář pro vyplnění množství k odpisu.

 • Množství – povinný údaj, který určuje množství odepsaného zboží přepočtený na základní měrnou jednotku
 • Jednotka – údaj, který určuje, v jaké měrné jednotce byla položka naskladněna.

Za pomocí tlačítka Vymazat odstraníte položku ze seznamu.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou formuláře pro nastavení množství

 

Inventura

Agenda Inventura slouží ke zpracování inventur skladových zásob k určitému datu. Při tvorbě nové inventury se vytvoří záznam v podobně inventurního seznamu, kde budete schopni vkládat skutečně nalezené položky na skladě a následně srovnat zjištěné inventurní rozdíly. Ve výpisu inventur je možné filtrovat podle uživatele, který inventuru uskutečnil, popřípadě data vykonané inventury.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou stránky inventura

 

Vytvořit novou inventuru

Ihned po založení nové inventury budete vyzváni, abyste zvolili ty skupiny, které se má inventura týkat. Ve výchozím nastavení budou vybrány všechny skladové skupiny.

Ihned po založení nové inventury budete vyzváni, abyste zvolili ty skupiny, které se má inventura týkat. Ve výchozím nastavení budou vybrány všechny skladové skupiny.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou formuláře pro vybrání skladové skupiny

Po potvrzení budete upozorněni, že v průběhu probíhající inventury, nebude možné ve skladu provádět žádné akce včetně prodeje položek.

Po ukončení zprávy s upozorněním se zobrazí formulář s výpisem všech skladových položek, které se nacházejí ve vybraných skupinách. V levé části se nachází informace o uživateli, který inventuru založil, možnost pro zapsání poznámky, funkce rychlá inventura, která umožní procházet položky jednu po druhé, tlačítko Přerušit, které umožní přerušit právě probíhající inventuru a tlačítko Hotovo sloužící pro definitivní ukončení inventury včetně srovnání rozdílů v množství na skladě u jednotlivých položek.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou inventury

Pro vložení skutečného množství klikněte na název dané položky. Jakmile zadáte množství a potvrdíte tuto hodnotu tlačítkem OK, zobrazí se vaše aktuální množství u dané položky. Toto množství lze v průběhu probíhající inventury kdykoliv změnit. Tímto způsobem budete pokračovat i u ostatních položek. V případě, že si jste jistí s množství u všech vybraných položek, ukončíte inventuru tlačítkem Hotovo.

Formulář barevně označí položky, u kterých došlo ke změně.

 • Modrá barva – nebyly zjištěny žádné rozdíly v množství u dané položky
 • Červená barva – bylo napočítáno menší množství než to, které se uvádělo před inventurou
 • Zelená barva – byl zjištěn přebytek množství u dané položky

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou inventury

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s formulářem pro zadání počtu kusů položky

 

Historie pohybů

Aplikace dokáže zaznamenávat všechny události, které mají spojitost se skladem. Tyto události je možné filtrovat podle typu, kam patří prodej a storno položky, odpis ze skladu, příjemka a inventura. Můžete použít i podobnější vyhledávání, kde je možné vyhledávat jednotlivé události podle jednotlivých skladových položek. Samozřejmě můžete použít i filtr podle data Od – Do. Události slouží pouze knahlížení, což značí, že není možné záznamy jakkoliv upravovat.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou historie pohybů

 

Spárování s ceníkovou položkou

Velice podstatnou částí skladového hospodářství je párování skladových položek s položkami ceníkovými. Toto nastavení bude mít velký vliv na úbytku zboží ze skladu v případě jakékoliv manipulace u ceníkových položek (prodej, storno, vratka). Pro párování zvolte záložku Sklad v detailu ceníkové položky.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou spárování s ceníkovou položkou

Nyní je zapotřebí vyhledat potřebnou skladovou položku.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou vyhledání ceníkové položky

Jakmile vyhledáme potřebnou skladovou položku, pouhým klepnutím se zobrazí formulář pro zadání množství.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou formuláře pro zadání počtu kusů ceníkové položky

Potvrdíme-li zadané množství, spáruje se skladová položka s ceníkovou. Klepnutím na tlačítko OK dojde k uložení nastavení, což způsobí, že každý prodej či storno této ceníkové položky, bude mít vliv na množství spárované položky ve skladu.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou výpisu ceníkových položek ve skladu

V případě potřeby je možné k jedné ceníkové položce uložit více položek skladových a vytvářet tak různé směsi či receptury.

Pokud potřebujete z ceníkové položky spárovanou skladovou položku odstranit, postačí pouze klepnout na onen řádek, čímž se zobrazí formulář s tlačítkem Vymazat.

 

Přepočet marže

V sekci Skladové hospodářství je Vám umožněno vybrat ze dvou režimů pro procentuální přepočet marže. První režim umožňuje přepočet marže z poslední ceny, což znamená, že se marže vypočítá z nákupní ceny položky u poslední příjemky. V druhém případě se naskýtá možnost přepočtu marže zprůměrné nákupní ceny ze všech evidovaných příjemek, kde je položka obsažena. Výpočet marže a s tím související náklady můžeme zjistit v editaci dané ceníkové položkyvčásti Cena.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou nastavení přepočtu marže

 

Zasílání upozorňovacích zpráv

V případě, že jste při tvorbě či editaci skladové položky uvedli datum trvanlivosti, můžete být prostřednictvím funkce Připomínat trvanlivost položek na skladě informování o blížícím se datu. Další užitečnou funkcí je Připomínat splatnost faktur, která Vás emailem upozornění vždy, pokud se blíží maximální datum tohoto plnění.

Tyto upozornění vám prostřednictvím emailu přijdou vždy po ukončení směny.

 

Odstranit všechny data

Pro odstranění všech dat slouží funkce Smazat data ze skladového hospodářství. Pozor! Touto volbou kompletně přijdete o všechny informace ze skladového hospodářství. Pokud si nejste touto volbou zcela jisti, doporučujeme provést kompletní zálohu databáze.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


  * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.