Home » Objednávky, Platby, Účty » Objednávky, Platby, Účty

Objednávky, Platby, Účty

Akce na jednotlivé položky

Na každou ceníkovou položku můžeme aplikovat akční slevu. Při objednání položky se její cena automaticky sníží o námi zvolenou procentuální hodnotu.

Pro aktivaci slevy klepneme na název dané položky, čímž se zobrazí dialog pro vepsání příslušné procentuální hodnoty. Po potvrzení si můžete všimnout, že se u názvu propsala daná hodnota. Sleva se musí potvrdit povolením „checkboxu“ v pravé části.

Ve vyjímečných případech se můžete setkat ze situací, kdy potřebujete na všechny položky vceníku vypsat akční jednotnou slevu. K tomuto účelu slouží řádek Speciální cena pro všechny položky. Postačí pouze povolit příslušný řádek a nastavit procentuální hodnotu.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou provední akce na jednotlivé položky

 

Motto při placení

Pokud má restaurace vlastní frázi, můžete za pomocí této funkce napsat požadovaný text, který se zobrazí při tisku účtenky.

 

Změna ceny polovičních porcí

Touto funkcí můžete nastavit procentuální hodnotu, ze které se vypočítá cena poloviční porce.

 

Změna poznámek při markování

V této části si můžete nadefinovat seznam poznámek, které poté obsluha aplikuje při objednání položky. Poznámky slouží k podrobnějšímu popisu položky (např. poznámka určená do kuchyně, popřípadě na bar). K vytvoření poznámky klepněte na tlačítko Nová poznámka, zadejte název poznámky a uložte za pomocí tlačítka OK. Kodstranění poznámky klepněte na tlačítko sesymbolem „popelnice“.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou nastavení poznámky

 

Hromadné navýšení cen u ceníkových položek

Prostřednictvím funkce Hromadně navýšit cenu budou všechny ceníkové položky navýšeny o zvolenou procentuální hodnotu.

 

Ukončení směny i snezaplacenými účty

Povolením této funkce budete schopni ukončit směnu i v případě, kdy budete mít na některých stolech (účtech) namarkováno

 

Odhlášení po potvrzení objednávky

Pokud na jedné směně využívá stejné zařízení více uživatelů, je vhodné, aby každý uživatel markovalna vlastní jméno. K tomuto účelu slouží tato funkce, která zajistí odhlášení uživatele po každém potvrzení objednávky.

 

Sloučení naúčtovaných položek

Pokud je funkce Slučovat naúčtované položky dohromady povolena, budou se u každého účtu slučovat všechny stejné položky do jednoho řádku. V opačném případě se každá nová položka vytvoří na samostatný řádek s informací o datu objednání.

 

Nastavení a tisk číselné řady

Prostřednictvím této funkce budeme schopni nastavit počáteční hodnotu číselné řady pro účtenky. Povolením tisku se poté hodnota vytiskne na účtenku.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.