Režim pokladní kalkulačka

Posledním režimem v aplikaci je Pokladní kalkulačka, která je primárně určena pro malé prodejny popřípadě uživatele využívající pro své podnikání sezonní či celoroční stánky. Na přihlašovací obrazovce vložíme administrátorské heslo 123, které je pro celou aplikaci stejné.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s přihlašovacím formulářem

 

Úvodní obrazovku můžeme logicky rozdělit na tři části. Ve spodní části můžeme najít numerické tlačítka, které jsou doplněna o známé symboly pro aritmetické operace. V této části se navíc nacházejí barevně označená tlačítka s popisky, které symbolizují procentuální sazbu DPH. V prostřední části můžeme nalézt informace o aktuálně zadané ceně, celkové ceně za všechny položky na daném účtu a možnost volby pro výběr měny. V poslední vrchní části se nachází informace o čísle účtenky, na které právě probíhá prodej, tlačítko Tlačítko pro odhlášení sloužící pro odhlášení uživatele z aplikace a tlačítko Tlačítko pro zobrazení menu, kterým máme možnost směnu ukončit, popřípadě volba pro nastavení aplikace.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou úvodní obrazovky pro pokladní režim

 

Vložení ceny

Pro vložení libovolné ceny (možnost zadání v celém i desetinném čísle) využijte numerických tlačítek a symbolu desetinné tečky, kde se zadaná hodnota ihned doplní k primární měně.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou vložení ceny

Pro vložení této hodnoty k účtu zvolíme požadovanou sazbu DPH klepnutím na jedno z tlačítek.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou výberu DPH

Po klepnutí na tlačítko sazby se hodnota ihned propíše do celkové ceny účtu a je připravena pro další vložení hodnoty popřípadě zaplacení účtu. Pro vymazání zadané hodnoty použijte tlačítko Tlačítko pro vymazání zadané hodnoty.

 

Použití aritmetických operací

V případě potřeby je možné využít jeden z operátorů (plus, násobení, procento, zápor). Operátory není možné v jedné struktuře kombinovat.

 

Operátor sčítání

Pro sčítání dvou hodnot nejprve zadejte hodnotu první ceny, poté klepněte na tlačítko daného operátoru Tlačítko operátoru plus a operaci dokončete zadáním druhé ceny. Celá struktura zadání se následně promítne do aktuální ceny. Pak už jen klepněte na tlačítko sazby, abyste zajistili uložení součtu této struktury do celkové ceny.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou sčítaní

 

Operátor násobení

Pro operátor násobení využijte stejného postupu, jako v předchozím případě.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou násobení ceny

 

Operátor procento

I v případě užití operátoru procenta využijte stejný postup jako v předchozích dvou případech, čímž získáme část ceny vypočtenou ze základu o procentuální hodnotu.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou operátoru procento

 

Operátor zápor

Pro funkci odečítání ceny (vratka) není v kalkulačce uvedeno žádné tlačítko, přesto tady ta možnost je. Postačí pouze prostřednictvím numerických tlačítek zadat hodnotu ceny a poté klepnout na hodnotu této ceny. Tímto způsobem se hodnota převede do záporu.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou operátoru zápor

 

Zaplacení primární měnou

V případě, že chcete provést platbu celkové ceny na daném účtu, klepněte na tlačítko , čímž se Vám zobrazí obrazovka s celkovou cenou účtu, kterou je možné zaplatit několika způsoby. Obrazovka navíc obsahuje numerické tlačítka sloužící pro zadání platby zákazníkem včetně informace přeplatku.

Po zaplacení bude číslo účtenky na úvodní obrazovce navýšeno o jedničku.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou zaplacení primární měnou

 

Storno účtu

V případě, že se rozhodnete pro storno částky a nebo celého účtu je zapotřebí klepnout v režimu placení na tlačítko Tlačítko pro zobrazení historie, čímž se Vám zobrazí historie všech doposud vložených hodnot. Pokud chceme smazat jen některou částku, klikneme na čtvereček u dané částky a stiskneme storno. stornovat vše dojde ke kompletnímu vymazání všech doposud vložených hodnot na účtu.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou stornování častky

 

Sleva

Pokud potřebujeme aplikovat slevu na účet, klikneme na ikonu.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou přídání slevy na účet

 

Zaplacení cizí měnou

V případě, že potřebujete zaplatit účet cizí měnou, rozbalte seznam měny umístěný na základní (úvodní) obrazovce. Z daného výběru vyberte cizí měnu, čímž se u aktuální ceny či celkové ceny změní měna na jednotku, kterou je možné nastavit v Nastavení/Měna, DPH.

Snímek obrazovky z aplikace POS PEXESO s ukázkou platby cizí měnou

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.