Home » Uživatelská příručka pexeso » Statistiky pro Gastro a Obchod » Statistiky pro Gastro a Obchod

Statistiky pro Gastro a Obchod

V této kapitole se zaznamenávají všechny tržby, které v aplikaci provedete. Tyto záznamy si můžete následně přeposlat na zvolený email. Sekce statistiky v sobě nese funkce pro práci spokladnou, přehled o aktivních či neaktivních rezervací a informace o prodeji jednotlivých položek.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou statistiky pro gastro a obchod

 

Zobrazit tržbu aktuální směny

V průběhu běžící směny se budou všechny tržby této směny zaznamenávat v sekci Nastavení/Statistiky/Zobrazit tržbu.

Na této obrazovce nalezneme informace o celkové tržbě běžící směny, která je následně rozdělena do tří částí (tržba hotově, kreditní kartou, stravenkami), kterými byly dané účty zaplaceny.

Aplikace zaznamenává i cenu položek, které byly na účtu stornovány včetně informace o slevách (hodnota procentuálního výpočtu z celkové ceny položky).

Posledním údajem je výpočet základu DPH, který jsme při placení účtu použili.

V případě, že máte k zařízení připojenou tiskárnu, můžete si následně vytisknout mezi-uzávěrku.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou přehledu statistiky pro aktuální směnu

 

Přehled účtů

Jakmile klepnete na řádek Přehled účtů, zobrazí se Vám detailnější informace o všech doposud zaplacených účtech. Zaznamenávají se údaje o názvu účtu, na kterém byla tržba provedena, čas zaplacení účtu, celková tržba a způsobu zaplacení.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou přehledu účtů

 

Přehled položek

V případě, že potřebujete zjistit, jaké položky byly na daném účtu namarkovány, postačí klepnout na daný řádek, čímž se Vám zobrazí informace o objednaných položkách.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou přčhledu účtů

 

Zobrazit všechny tržby

Po klepnutí na řádek Zobrazit všechny tržby budete přesměrováni na obrazovku o všech ukončených směnách. Ke každé směně je záznam o celkové tržbě a tržbě za jednotlivé formy placení. V případě, že potřebujete zobrazit jen směny za dané období, zvolte rozsah Od-Do. Podobně jako v předchozím případě si můžete zobrazit detail směny, čímž se Vám zobrazí informace o přehledu účtů a položek. Údaje o všech požadovaných směnách si můžete přeposlat na zvolený email.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou zobrazení všech tržeb

 

Práce s pokladnou

V sekci Nastavení/Statistiky klepněte na řádek Hotovost v pokladně, kde vám následně aplikace nabídne funkce pro práci s pokladnou včetně údaje o aktuální hotovosti v pokladně v primární či cizí měně. V případě potřeby můžete do pokladny kdykoliv vložit libovolnou hotovost, v opačném případě z pokladny hotovost vybrat. Pro výběr či vklad je nutné zapsat poznámku, která se eviduje v pokladním deníku.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou hotovosti v pokladně

 

Deník pokladny

Zde se zaznamenávají všechny pohyby, které se týkají hotovostních operací v pokladně (tržba hotově, výběr z pokladny, vklad do pokladny). Tyto pohyby si můžete filtrovat podle data.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou filtrování statistiky podle data

 

Uživatelská rychlost

Prostřednictvím této funkce můžete soutěžit s ostatními uživateli aplikace. Rychlost se počítá z každého stisknutí tlačítka a počítá se průměrná rychlost v rozmezí 1ms – 4s.

 

Přeposlání statistik na konci směny

Povolením funkce Poslat statistiky na konci směny docílíme, že se po každém uzavření směny odešle informace o celkové tržbě této směny na zvolený email. Ve výchozím stavu se budou posílat informace na email, který jste vyplnili při registraci. Pro změnu emailové adresy postačí funkci zakázat a při opětovném povolení vás to vyžádá o jeho vyplnění.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou přeposlání statistik na email

 

Zobrazení rezervací

V sekci Nastavení/Statistiky vás aplikace na řádku Zobrazit rezervace informuje o počtu aktivních rezervací. Jakmile klepnete na tento řádek, zobrazí se vám seznam všech aktivních (objednaných) a neaktivních (ukončených) rezervací.

Tento seznam si můžete setřídit podle účtu, popřípadě podle data. V případě potřeby si můžete seznam přeposlat na zvolený email.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou statistik všech rezervací

 

Statistika prodeje položek

Funkce Statistika prodeje položek zobrazí seznam všech zakoupených položek, které jsou navíc setříděné od nejvyššího počtu zakoupení. Můžete aplikovat filtr OD – DO a zobrazit tak pouze položky v požadovaném rozsahu. Výsledek zobrazení si můžete přeposlat na zvolený email.

Snímek obrazovky z aplikace PEXESO s ukázkou statistiky prodeje položek

 

Tisk uzávěrky při ukončení směny

Povolení této funkce docílíme tisku uzávěrky vždy po ukončení směny. Tisk se provede na tiskárně, která je nastavena pro tisk účtenek.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.