Pohyb v menu

Menu jednotlivých úloh je tvořeno formou nabídkových oken, která se po „prokliknutí“ myší rozbalují. Jednotlivé volby menu potom nabízí možnosti obsluhy programu. Před výkonem určité funkce by uživatel programu měl být proškolen, co program právě vykonává, jaké budou další postupy výkonu a jak fungují vazbové vztahy mezi jednotlivými úlohami. SW je naprogramován tak, aby vazbové vztahy mezi jednotlivými funkcemi nebyly porušené. V případech nenadálých událostí program nedovolí porušení funkčnosti, ale stejně uživatel by měl znát alespoň základní obsluhu a vazby systému, aby nedocházelo k mylným událostem.

Opuštění menu je možné po zmačknutí tlačítka „zpět“ nebo v některých úlohách se nabízí tlačítko „zavřít“. Z nabídky jednotlivých úloh lze odejít i tak, že nabídka úlohy zůstane otevřena a plynule se přejde do nabídkového menu jiné úlohy. Nic nebrání ke spuštění nové úlohy.

Výběr volby v menu lze provést pomocí myši (levé tlačítko) nebo obsluhou šipek a potvrzením klávesy ENTER.

Zobrazení obsahu jednotlivých seznamů je formou browse – řádkového zobrazení, pohyb mezi jednotlivými řádky je vykonáván pomocí šipek a klávesy ENTER nebo obsluhou myši (levé tlačítko). Pro zobrazení detailu nebo jiných funkcí je již využito jednotlivých tlačítek v úlohách.

Na níže uvedených opisech je vidět simulace příkladu plynulého přechodu mezi jednotlivými nabídkami a přitom se přechází z jednoho nabídkového menu do druhého.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.