Home » Slovník obchodních pojmů » Akciová společnost

Akciová společnost

Akciová společnost je jednou z nejrozšířenějších forem podnikání. Jde o takovou entitu, ve které vlastníkům náleží akcie, a tedy cenné papíry představující podíl ve společnosti. Tyto akcie mohou být obchodovány na burze nebo na jiném regulovaném trhu.

Akciová společnost poskytuje vlastníkům možnost disponovat podílem na zisku a majetku společnosti. Zároveň snižuje jejich odpovědnost za dluhy a závazky společnosti.

Vytvoření akciové společnosti vyžaduje dodržování specifických právních postupů. Obvykle začíná vypracováním zakladatelské listiny, která obsahuje základní informace o společnosti, jako je její název, účel, sídlo a kapitál společnosti.

Jednou z hlavních výhod akciové společnosti je omezená odpovědnost akcionářů. Akcionáři nejsou osobně odpovědní za dluhy a závazky společnosti nad rámec svého investovaného kapitálu. Pokud se společnost dostane do finančních problémů nebo se ocitne v insolvenční situaci, akcionáři jsou povinni nést důsledky pouze do výše svého investovaného kapitálu a nemusí ručit svým osobním majetkem.

Další výhodou akciových společností je možnost růstu a expanze. Díky tomu, že mají přístup ke kapitálu od veřejnosti nebo od institucionálních investorů, mohou investovat do nových projektů, výzkumu a vývoje, i do expanze na nové trhy.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.