Aktivum

Aktivum je pojem, který se používá v oblasti finančního a účetního řízení a označuje majetek společnosti, který může přinést potřebný finanční prospěch. Jde vlastně o učiněné investice, které společnost provedla a jež by měly zvýšit její hodnotu i ziskovost. V rámci účetnictví se aktivum zapisuje na levou stranu vytvořené rozvahy a jde vlastně o protiklad k pasivním jednotkám.

Aktiva lze ve firemní praxi, a to i ve světě gastronomie, rozdělit do několika nejrůznějších kategorií. Patří sem například nemovitosti, stroje a zařízení, zásoby, hotovost i další typy finančních investic. Jedná se o majetek, který společnost může použít k financování vlastní činnosti, díky kterým vytváří potřebný zisk, a to o majetek dlouhodobý (dopravní prostředky, software, licence), i krátkodobý (peníze na účtech, zásoby, krátkodobé pohledávky).

Každý nejen gastronomický podnik by měl svá aktiva efektivně spravovat a využívat je k dosažení stanovených finančních cílů. To může zahrnovat i aplikaci nejrůznějších strategií, jako třeba investice do nových technologií, do zlepšení podnikových výrobních procesů, za účelem snížení nákladů na zásoby a tak podobně. Správné řízení aktiv společnosti může zlepšit její ziskovost i konkurenceschopnost.

V případě, že společnost nemá dostatečně kvalitní aktiva nebo tato aktiva nejsou v ideální rovině spravována, může to vést k poklesu hodnoty společnosti. Proto mají manažeři společností často velkou odpovědnost za správné řízení aktiv a dalších investic, a to za účelem toho, aby dosáhli maximálního přínosu pro samotnou firmu i její akcionáře.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.