BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je klíčovým aspektem každého pracovního prostředí ve státech Evropské unie, tedy i v České republice. Tato oblast se zaměřuje na prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro jednotlivé zaměstnance.

Problematiku BOZP musí se svými zaměstnanci řešit každý zaměstnavatel, který má ve svém kmeni více jak jednoho pracovníka. BOZP má v praxi napomáhat k minimalizaci rizika vzniku pracovních úrazů i dalších nemocí.

V tomto ohledu je možné sledovat, že BOZP není jednorázovou činností. Jde o kontinuální činnost, při které dochází ke sledování procesů, jednotlivých úkonů i dalších vztahů mezi zaměstnancem a jím prováděnými činnostmi na pracovišti.

Aby byly základní okolnosti kolem BOZP v praxi plněny, využívají se v praxi tři hlavní nástroje BOZP. V prvé rovině jde o školení BOZP zaměstnanců, dále pak o zpracování provozování dokumentace BOZP a zároveň jde i o pravidelné prověrky.

Platí, že ze zákona je každý zaměstnavatel odpovědný za své zaměstnance. Proto musí každý zaměstnavatel dbát na to, aby se během výkonu povolání jeho zaměstnancům nic nestalo.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.