Home » Slovník obchodních pojmů » Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Velmi oblíbenou formou zaměstnávání v České republice je i Dohoda o pracovní činnosti. Dá se říct, že jde o konkurenční formu k Dohodě o pracovní činnosti. Zaměstnavatelé se k ní uchylují ve chvíli, kdy s pracovníkem počítají na delší období a ví, že stanovený rozsah hodin pro DPP je v jejich případě nedostatečný. I proto má DPČ své nesporné výhody, které budou v rámci tohoto vysvětlení představeny.

I ve vztahu k DPČ ale platí určitá omezení, které zákon stanovuje. Jde kupříkladu o to, že zaměstnanec nesmí za jeden týden na DPČ odpracovat více než 20 hodin. Tím se stát snaží o to, aby firmy a obecně zaměstnavatele tlačit do zkrácených úvazků, jež jsou pro zaměstnance výhodnější.

I pro DPČ platí, že ji zaměstnavatel musí s pracovníkem uzavřít písemně. Musí v ní být ujednána konkrétní práce, dohodnutý rozsah pracovní doby i časový úsek, na který se DPČ v praktické rovině uzavírá.

K jejímu zrušení může dojít i jednostranně. V takové situaci je ale nutné, aby došlo k dodržení stanovené patnáctidenní výpovědní doby. Ta se začíná počítat ode dne, ve kterém byla druhému subjektu DPČ platně doručena.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.