Home » Slovník obchodních pojmů » Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce (DPP)

Právní předpisy České republiky umožnují v praktické rovině uzavírat celou řadu konkrétní právních forem, které vedou k zapojení do pracovní činnosti. Řadí se k nim i DPP, neboli Dohoda o provedení práce. Ve vztahu k tomuto institutu se však vážou určitá specifika, která budou v této práci uvedena.

Platí totiž, že z dohody o provedení práce se za současných podmínek neodvádí žádné sociální a zdravotní pojištění. Panují ale určité výjimky. Tou kupříkladu je, že samotná měsíční odměna nesmí v daném měsíci převýšit hranici 10 tisíc korun. Pokud by tomu tak bylo, už by příjem zaměstnance takovým odvodům na sociální a zdravotní pojištění podléhal.

Dále platí, že rozsah práce nesmí být vyšší, než je 300 hodin v daném kalendářním roce. Je stanoveno, že spolupráci je možné ukončit kdykoliv, neexistuje tedy odstupné ani další specifika, která se typicky vážou k pracovnímu poměru (tedy HPP).

Dohoda o provedení práce však musí být sjednána v písemné formě. Pokud tomu tak není, hledí se na ni jako na neplatnou. I v DPP je povinnost uvést, jaký pracovní úkol má daná osoba splnit. Zpravidla se vymezuje i doba.

V současné době je ale úprava DPP předmětem velkých debat mezi politiky. Ve hře je zavedení povinné dovolené a ve hře jsou i změny, které se týkají odvodů na sociální i zdravotní pojištění.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.