Družstvo

Družstvo je možné dle aktuálně platné legislativy České republiky chápat jako právní formu pro sdružování osob. V rámci obchodního práva je možné družstva vedle třeba obchodních společností považovat za obchodní korporace. Musí mít v praxi alespoň tři členy a počítá se i s tím, že obchodní firma musí v samotném názvu obsahovat označení „družstvo“.

České zákony stanovují, že družstva jakožto společenství neuzavřeného počtu jsou založena za účelem vzájemné podpory svých členů, případně i za účelem podnikání.

Platí, že základním dokumentem každého družstva jsou stanovy. Nejvyšším orgánem je členská schůze a statutárním orgánem je představenstvo.

V některých věcech se ale družstvo od klasických obchodních společností odlišuje. Platí třeba, že členství v družstvu je možné nabývat bez potřeby změny zakladatelského dokumentu.

Minimální výši členského vkladu zákon momentálně neupravuje. Zároveň platí, že takový vklad může být v peněžní i nepeněžní formě.

Pokud dochází ke vzniku či zánik družstva, je tento okamžik totožný se zápisem či výmazem družstva z obchodního rejstříku.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.