Home » Slovník obchodních pojmů » Emisní ážio

Emisní ážio

Emisní ážio je rozdíl mezi emisní cenou cenného papíru a jeho nominální hodnotou. Pokud se společnost rozhodne emitovat (vydat) cenné papíry, stanoví pro ně prvotní emisní cenu, za kterou jsou nabízeny na trhu. Nominální hodnota je oproti tomu pevná hodnota, která zůstává neměnná po celou dobu existence cenných papírů.

Emisní ážio je způsob, jakým emitenti upravují cenu svých cenných papírů tak, aby vyhovovala daným podmínkám na finančních trzích a odrážela skutečnou hodnotu těchto papírů.

Pokud je emisní cena vyšší než nominální hodnota, je možné hovořit o emisním ážiu s přirážkou. Jestliže je ale emisní cena nižší než nominální hodnota, jedná se o emisní ážio s diskontem.

Emisní ážio se netýká pouze akcií, ale všech cenných papírů, u kterých je možné přirážku k nominální hodnotě stanovit. V tomto ohledu je tak možné o emisním ážiu hovořit třeba i u převodu dluhopisu nebo u kmenového listu společnosti s ručením omezeným.

Stanovení emisního ážia nijak nedopadá na základní kapitál společnosti. V případě účtování emisního ážia je potřeba konstatovat, že k tomu dochází ve skupině 41, obvykle jde o účet 412.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.