ESG

I v České republice se stále více hovoří o ESG. Tato zkratka zaznívá na diskusních panelech, v investičních strategiích, a dokonce i ve vzdělávacích programech. Do budoucna je navíc možné očekávat, že význam ESG stále poroste. Co to ale vlastně je?

ESG představuje integrovaný přístup, který bere v úvahu environmentální faktory (Environment), sociální faktory (Social) a správy (Governance).

Environmentální aspekty se týkají úsilí o snižování ekologické stopy podniku, jako je omezení emisí skleníkových plynů, udržitelné využívání zdrojů a podpora obnovitelných energií.

Sociální kritéria se zaměřují na vztahy se zaměstnanci, komunitami a celkově na společenskou odpovědnost firem. To zahrnuje zajištění spravedlivých pracovních podmínek, diverzitu a inkluzi v pracovním prostředí a podporu lokálních komunit.

Správní aspekty ESG se týkají etického a transparentního řízení podniku, jako je kvalita korporátního řízení, etické normy a ochrana práv akcionářů.

Důležitost ESG kritérií roste nejen kvůli narůstajícímu tlaku ze strany investičních fondů a akcionářů, ale také kvůli zvyšujícímu se povědomí veřejnosti o environmentálních a sociálních otázkách.

Firmy, které se aktivně zaměřují na zlepšování svého výkonu ve smyslu ESG, mohou získat konkurenční výhodu, zvýšit svou odolnost vůči rizikům a získat přístup k novým trhům a zdrojům financování.

V důsledku toho se mnoho společností obrací k integrování ESG faktorů do svých strategií a operací. Mnohé z nich vytvářejí konkrétní cíle a metriky, které sledují, aby mohly měřit svůj pokrok v oblasti.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.