Faktoring

Nástroj, který slouží k provoznímu financování podniku bez navyšování zadlužení, se nazývá faktoring. Jde o termín, který má své opodstatnění i v gastronomickém sektoru a jde o službu pro živnostníky, kteří by rádi získali prostředky z faktur s dlouhou splatností. Hlavní smysl faktoringu je vylepšení takzvaného cash flow, a tedy firemního peněžního toku.

Podstatou faktoringu tedy je, že firma může díky postoupení krátkodobých pohledávek třetí straně získat potřebné finanční prostředky. Poslední data ukazují, že v České republice se tímto způsobem ročně profinancuje asi 183 miliard korun. Teoretické publikace také uvádějí, že splatnost faktoringových pohledávek se obvykle stanovuje na 30 až 120 dnů.

Velkou výhodou faktoringu je, že firmy si tímto způsobem mohou zlepšit svůj peněžní tok, a to bez nutnosti růstu zadlužení. Zároveň také platí, že v případě přistoupení na delší splatnost může daná firma získat oproti jiné i řadu konkurenčních výhod, a to třeba při výběrovém řízení.

Je však třeba myslet na to, že faktoring má i své nevýhody. Malé a střední firmy nemají takové obraty a banky jim tedy faktoring zřejmě ani nenabídnou. Mezi další nevýhody se řadí i poměrně vysoká dlouhodobost uzavřených kontraktů, které jsou v platnosti i po dobu několika let. Záporem jsou také vysoké poplatky za administrativní služby.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.