Home » Slovník obchodních pojmů » IČO (identifikační číslo)

IČO (identifikační číslo)

IČO (Identifikační číslo osoby) je označení pro identifikační číslo, které slouží k jednoznačné identifikaci právnických a fyzických osob v České republice. Toto číslo je vydáváno na základě zákona a je základem pro identifikaci fyzických a právnických osob ve všech jejich vztazích s veřejnými institucemi, obchodními partnery a dalšími subjekty.

IČO má mnoho praktických využití. Je potřebné při komunikaci s finančními úřady, pojišťovnami, státem či dalšími institucemi. Dále je používáno při fakturaci, identifikaci na internetu, při podávání daňových přiznání nebo třeba ve vztahu k bankovním účtům.

V České republice má IČO osmimístnou strukturu. Jednou již přidělené IČO není možné již znovu přiřadit, a to ani v situaci, kdy by původní nositel takového IČA již zanikl. Některé výjimky stanovuje zákon, není jich však mnoho.

IČO slouží k usnadnění identifikace a evidence subjektů a umožňuje rychlé a spolehlivé zpracování dat veřejnými institucemi a dalšími subjekty. Bez IČO by bylo obtížné a časově náročné spravovat a sledovat všechny údaje o právnických a fyzických osobách v rámci státních i soukromých institucí.

IČO obsahuje citlivé informace o subjektech, a proto je důležité zachovávat zásady ochrany osobních údajů a pečlivě s ním zacházet. V souladu s tím by měli subjekty pečlivě chránit své IČO a nedávat ho nesprávným osobám, aby se minimalizovalo riziko zneužití.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.