Home » Slovník obchodních pojmů » Komanditní společnost

Komanditní společnost

Komanditní společnost je jednou z forem podnikání v České republice, kterou mohou využívat podnikatelé k provozování svého podnikání. Jedná se o specifickou formu společenství, ve které se kombinují rysy osobního podnikání a společnosti s ručením omezeným. Tento právní útvar poskytuje podnikatelům flexibilitu a možnost sdružování s jinými osobami za účelem společného podnikání.

Komanditní společnost se skládá ze dvou typů společníků: komplementářů a komanditistů. Komplementáři jsou plně odpovědní za závazky společnosti svým majetkem a ručí neomezeně.

Komanditisté jsou oproti tomu omezeni výší svého vkladu do společnosti a ručí pouze do výše tohoto vkladu. To znamená, že jejich odpovědnost za dluhy společnosti je omezena.

Komanditní společnost nabízí relativně jednoduchou a pružnou strukturu, což usnadňuje založení a řízení společnosti.

Vnitřní organizace komanditní společnosti je založena na společenské smlouvě, která je uzavřena mezi všemi společníky. Tato smlouva stanovuje podmínky pro vedení podnikání, rozdělení zisků a ztrát, odpovědnosti společníků a další záležitosti týkající se fungování společnosti.

Komanditní společnost může mít i statutární orgány, jako je například jednatel nebo představenstvo, kteří mají na starosti řízení každodenních operací společnosti.

Výhody komanditní společnosti spočívají v možnosti kombinace různých typů společníků s odlišnými odpovědnostmi. To umožňuje podnikatelům přizvat do svého podnikání investory, kteří mají omezenou odpovědnost za dluhy společnosti.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.