Likvidita

Likvidita se řadí mezi klíčové ukazatele toho, zda a jak je společnost schopna platit své závazky. Jde o vlastnost, která má určovat, jak snadno je možné přeměnit aktiva na peníze nebo podobně likvidní jiná aktiva. Je tedy možné uvést, že likvidní aktiva je možné prodat za cenu, která se blíží té tržní.

Na likviditu dopadá splatnost faktur, inovace, investice nebo možné navýšení skladových zásob. Je patrné, že třeba nemovitosti se vyznačují nízkou likviditou, v případě akcií je to naopak. Na základě těchto údajů je možné stanovit, že likvidita takového aktiva roste s tím, jak je snadno možné majetek zpeněžit.

V oblasti investování a hospodaření s finančními prostředky je likvidita velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje riziko a výnosnost investice.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.