Metoda CBA

Cost benefit analýza je analytický nástroj používaný ke kvantifikaci a porovnání přínosů a nákladů spojených s určitým projektem či rozhodnutím. Hlavním cílem metody CBA je identifikovat a vyhodnotit, zda jsou celkové přínosy větší než celkové náklady. Tato metoda pomáhá lépe pochopit důsledky rozhodnutí a přispívá ke zvýšení transparentnosti a celkové efektivity.

Prvním krokem cost benefit analýzy je jasně definovat cíle. Měly by být konkrétní, měřitelné a co nejvíce kvantifikovatelné. Dalším krokem je identifikace a kvantifikace přínosů a nákladů spojených s projektem nebo rozhodnutím.

Pro každý identifikovaný přínos a náklad je zároveň třeba přiřadit finanční hodnotu V rámci cost benefit analýzy se provádí i citlivostní analýza, která zkoumá, jak se mění výsledky analýzy v závislosti na změně vstupních parametrů. To pomáhá identifikovat nejcitlivější faktory a poskytuje lepší představu o rizicích a nejistotách spojených s projektem nebo rozhodnutím.

Cost benefit analýza poskytuje objektivní rámec pro posouzení přínosů a nákladů různých rozhodnutí. To snižuje riziko subjektivního hodnocení a umožňuje efektivnější rozhodování. Metoda v konečném důsledku zvyšuje transparentnost, a to tím, že přináší jasnou evidenci a kvantifikaci přínosů a nákladů.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.