Monopol

Pod pojmem monopol je možné chápat specifickou situaci, kdy celý trh ovládá jedna jediná firma. V ekonomické teorii jsou monopoly často považovány za nepříznivé, neboť mohou vést k vysokým cenám, nízké kvalitě produktů i k potlačení inovací.

Monopoly mají tendenci nastavovat vyšší ceny za své produkty nebo služby. Nemají konkurenci, která by je nutila k opaku. Pokud firma nemá kolem sebe žádného konkurenta, chybí potřeba inovovat, na což v praxi všichni negativně doplácí.

Monopolní situace tedy není pro nikoho zúčastněného příznivá a vlády se mají chovat tak, aby ke vzniku monopolů nedocházelo. Státy by měly bránit vzniku a zneužívání monopolních pozic skrz kvalitně nastavenou legislativu. Zákony by tak měly mít za cíl podporovat konkurenci na trhu a chránit spotřebitele i další zúčastněné hráče.

Antimonopolní zákony mohou například zakazovat fúze velkých společností, které by jinak vedly k vytvoření dominujícího monopolního závodu. Dále mohou omezovat určité nekalé praktiky, mezi které se řadí třeba cenový dumping s cílem vytlačit menší hráče z trhu.

Důležitým úkolem vlád a regulačních orgánů je tedy zajistit, aby konkurence byla férová i spravedlivá a aby byly chráněny zájmy spotřebitelů, což v konečném důsledku podporuje lepší výběr, kvalitu i inovace na trhu.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.