Home » Slovník obchodních pojmů » Náklady příštích období

Náklady příštích období

Náklady příštích období jsou termínem, který souvisí s problematikou účetnictví. Jde o výdaje již uskutečněné, které ale mají tendenci se vztahovat k úkonům v budoucím období. Jde o termín, který souvisí se zásadou akruálního principu v účetnictví a souvisí s časovým rozlišením.

Typickým příkladem nákladů příštích období je předem hrazené nájemné za bytové či nebytové prostory, leasingové splátky, předplatné i další podobné náklady, které ze své podstaty mají tendenci zasahovat do více než jednoho období.

Je důležité, že takové výdaje se mají v rámci účetnictví zaznamenávat ve prospěch účtu peněžních prostředků a na vrbu účtu „Náklady příštích období“.

S touto problematikou úzce souvisí i takzvané komplexní náklady příštích kategorií, mezi které se řadí třeba náklady na přípravu a záběh nové výroby, náklady na vývoj a výzkum nebo kupříkladu dlouhodobě vedená marketingová kampaň, která si dala za cíl uvedení nového produktu na trh.

Náklady příštích období je potřeba odlišovat od výdajů příštích období. V takovém případě jde o náklady, které mají souvislost s běžným obdobím, ale do data účetní závěrky nedošlo k jejímu uskutečnění. Typickým příkladem výdaje příštích období jsou třeba úroky, leasingové splátky hrazené pozadu nebo nájemné, které je však placené zpětným způsobem.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.