Home » Slovník obchodních pojmů » Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání

Každý živnostník by si měl dávat pozor na zákoutí neoprávněného podnikání. Stručně řečeno jde o provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění pro takový typ živnosti. Kontrolu mohou podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání provádět živnostenské úřady.

Fyzické i právnické osoby se v době svého podnikání mohou dopustit nejrůznějších přestupků. U fyzické osoby kupříkladu hrozí, že neprodleně neustanoví svého odpovědného zástupce, nebo neoznámí, že v provozování živnosti hodlá pokračovat.

Mezi další klasické přestupky se řadí i předložení nepravdivého čestného prohlášení o bezúhonnosti. Živnostenské úřady se často uchylují k tomu, že nařídí podnikateli nápravu. V některých situacích ale mohou za přestupek uložit o pokutu, a to v rozmezí od 5 tisíc do 1 milionu Kč.

Podobně je to i v případě právnické osoby. Tam je ale okruh možných přestupků o něco užší. Typickým příkladem takového přestupku třeba je, pokud právnická osoba provozuje živnost volnou, aniž by pro to měla potřebné živnostenské oprávnění. V takovém případě by se jednalo o typický příklad neoprávněného podnikání a i za to mohou úřady uložit pokutu až ve výši 1 milionu korun.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.