Home » Slovník obchodních pojmů » Obchodní firma

Obchodní firma

S podnikáním se pojí nejrůznější pojmy. Mezi ty nejvíce klíčové se řadí i obchodní firma. Jde o významný identifikační znak společnosti. Je to totiž jméno, pod kterým je společnost s ručením omezeným zapsána do obchodního rejstříku. Je ale každopádně důležité, že jde o označení konkrétní společnosti, a nikoliv nositele práv a povinností.

Aby bylo možné obchodní firmu vytvořit, musí být dodržena určitá pravidla. Ta vyplývají ze zákona i z povahy věci. Mez ty se kupříkladu řadí: zásada nezaměnitelnosti, pravdivosti, klamavosti, jasnosti, jednotnosti. Zákonné požadavky rovněž ukládají, aby obchodní firma nebyla v rozpočtu s obecnou mravností. Nesmí obsahovat vulgarismy, dvojsmysly nebo třeba fašistická slova.

Platí, že obchodní firma může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah. Člověk ale musí s užitím svého jména souhlasit.

Jestliže je více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do koncernu, mohou jejich obchodní firmy obsahovat shodné prvky za předpokladu, že je široká veřejnosti dokáže efektivně a jasně odlišit.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.