Home » Slovník obchodních pojmů » Obchodní majetek

Obchodní majetek

Ptáte se, co je to vlastně obchodní majetek? Tento pojem si v tomto článku blíže představíme. V prvé řadě je ale potřeba ho odlišovat mezi fyzické a právnické osoby. Platí, že se sem řadí dlouhodobý i krátkodobý majetek, a to věci hmotné i nehmotné.

Pokud se na problematiku podíváme z perspektivy fyzické osoby, je obchodní majetek souhrn všech věcí, pohledávek i jiných práv a penězi ocenitelných hodnot, které patří podnikateli a jsou pro jeho podnikání určené. Je potřeba uvést, že takový obchodní majetek musí být uveden v daňové evidenci nebo musí jít o součást daňového přiznání.

Z pohledu právnické osoby je obchodní majetek veškerým majetkem, který takové právnické osobě náleží.

Platí, že pokud byl obchodní majetek jednou o něco rozšířen, může to z něj podnikatel následně časem i vyjmout. Majetek je potřeba inventarizovat a jeho stav se pravidelně uvádí do daňového přiznání.

Platí, že obchodní majetek oceňování a zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jeho úpravu naleznete rovněž ve vybraných účetních předpisech a vyhláškách.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.






    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.