Home » Slovník obchodních pojmů » Obrat aktiv

Obrat aktiv

Firmy v restauračním prostředí by měly sledovat různé ukazatele aktivity. Ty totiž hodnotí efektivitu firmy ve využívání svých aktiv. Mezi ty nejdůležitější se řadí i takzvaný obrat aktiv.

Jde o klíčový ukazatel, jenž slouží k popisu finančního zdraví společnosti a jeho úkolem je efektivní popis aktuální situace ve Vaší firmě.

Obrat aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok. Vypočítá se jako podíl tržeb a celkových aktiv společnosti s tím, že je vhodné při výpočtu použít průměr z aktiv na konci a na začátku roku.

Hlavní smysl obratu aktiv je měření schopnosti firmy generovat tržby z majetku, jako jsou pozemky nebo třeba budovy. Základním úkolem je tak měření efektivity, s jakou je podnik schopný využívat svá aktiva v byznysu.

Platí, že čím je hodnota vyšší, tím lépe má firma tendenci zdroje využívat. Jestliže je jeho hodnota nízká, má firma neúměrnou majetkovou vybavenost a neefektivně ji také využívá.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.