Home » Slovník obchodních pojmů » Outsourcing

Outsourcing

Outsourcing je strategie, při které společnost přenáší část svých činností, procesů nebo funkcí na externí subjekt. Tímto způsobem může společnost snížit náklady, získat přístup k odborným znalostem a zlepšit efektivitu. Typicky se outsourcing využívá pro úkoly, které nejsou jádrem podnikání společnosti, jako jsou například IT služby, účetnictví nebo zákaznická podpora.

Externí subjekty, které poskytují outsourcované služby, mohou být domácí nebo zahraniční firmy. V případě offshoringu se často outsourcují činnosti do zahraničí, kde jsou náklady na práci nižší. To umožňuje společnostem dosáhnout konkurenční výhody a získat přístup ke globálnímu trhu. Nicméně je důležité zvážit možná rizika spojená s offshoringem, jako jsou jazykové bariéry, časové zóny nebo kulturní rozdíly.

Outsourcing může mít mnoho výhod, ale také sebou nese určitá rizika a výzvy. Mezi výhody patří snížení nákladů, zlepšení kvality služeb, možnost přístupu k odborným znalostem a flexibilita v řízení pracovních sil. Na druhou stranu mohou být riziky spojené s outsourcingem spojeny s nedostatečnou kontrolou nad dodavateli, ztrátou citlivých dat, nebo snížením flexibility v reakci na změny v podnikatelském prostředí. Proto je důležité pečlivě plánovat a spravovat outsourcované činnosti.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.