Home » Slovník obchodních pojmů » Paretovo optimum

Paretovo optimum

Paretovo optimum představuje základní koncept v ekonomii a teorii sociálního blahobytu. Zachycuje stav, ve kterém jsou zdroje alokovány tak, že žádný jednotlivec si nemůže polepšit bez toho, aniž by si někdo jiný pohoršil.

Paretovo optimum představuje vrchol alokační efektivity, kde je společenský blahobyt maximalizován, aniž by došlo k poškození jakékoliv strany.

Platí, že Paretovo optimum má důležité důsledky pro politiku a veřejné rozhodování, neboť je často využíváno k hodnocení efektivity různých politik a distribučních mechanismů.

Politiky a distribuční mechanismy, které vedou k Paretovu optimu, jsou obecně považovány za společensky efektivní, zatímco ty, které požadavek nesplňují, mohou vyvolávat otázky ohledně jejich spravedlnosti. Nemusí být tedy nakonec prosazeny.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.






    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.