Home » Slovník obchodních pojmů » Parita kupní síly

Parita kupní síly

Parita kupní síly (PPP) je koncept, kterým se ekonomové zabývají již desítky let. Jedná se o měřítko, které umožňuje porovnat hodnotu peněz v různých zemích na základě cen zboží a služeb.
PPP je tedy klíčovým ukazatelem při analýze ekonomického vývoje a umožňuje porovnání životní úrovně mezi různými regiony.


Jedním z důležitých aspektů parity kupní síly je její vliv na mezinárodní obchod a investice. Díky ní mohou firmy a investoři lépe porovnávat náklady a přínosy investic v různých zemích.
Pokud je parita kupní síly v nějaké zemi vysoká, může to naznačovat atraktivnost, protože investoři získají za své peníze více zboží nebo služeb. Naopak, nízká parita kupní síly může naznačovat potenciální problémy s neefektivní alokací zdrojů, což investory může odrazovat.


Dalším důležitým aspektem parity kupní síly je její vliv na mezinárodní politiku a spolupráci. Země s podobnou úrovní parity kupní síly mají tendenci spolupracovat a navazovat obchodní vztahy, protože mají podobné náklady a přínosy z obchodu. To může vést k posílení mezinárodních vztahů a zlepšení globální ekonomické stability.


Ačkoliv ale PP může poskytnout užitečné informace o relativní síle měn, nedokáže zohlednit faktory jako jsou daňové politiky, obchodní bariéry či politické riziko, které rovněž ovlivňují mezinárodní obchod a investice. Tento koncept má tedy i své nedostatky, které je třeba brát v potaz.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.