Home » Slovník obchodních pojmů » Postoupení pohledávky

Postoupení pohledávky

Postoupení pohledávky je jedním ze základních právních institutů, kterým se v praxi řeší zákonné podmínky změn v osobě dlužníka či věřitele. V této situaci věřitel (postupitel) postupuje celou pohledávku nebo její část třetí osobě (postupníkovi). Učinit tak v řadě případů může i bez souhlasu ze strany dlužníka.

Pokud k postoupení pohledávky opravdu dojde, nabývá postupník vedle samotné pohledávky i další práva či příslušenství, které se toho týkají. Platí, že postupitel má za povinnost postupníkovi vydat všechny potřebné doklady o takové pohledávce. Je v platnosti zároveň povinnost mu sdělit, co je nezbytné k samotnému uplatnění takové pohledávky.

Zákon stanovuje, že postoupení je možné u takové pohledávky, jež je možné zcizit. Není však možné postoupit takovou pohledávku, která zaniká smrtí. Zároveň to není možné u pohledávky, jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil.

Je zřejmé, že zákaz postoupení pohledávky může být upraven i některými dalšími (zvláštními) právními předpisy. Jde kupříkladu o osobní služebnosti nebo právo na důchod. Takováto práva tedy není možné na třetí osobu postoupit.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.