Home » Slovník obchodních pojmů » Spotřební daň

Spotřební daň

Spotřební daň je důležitým nástrojem fiskální politiky České republiky. Jde o daň, která se uplatňuje na konkrétně a přesně vymezené produkty. Slouží jako důležitý zdroj příjmů pro státní rozpočet. Má významný vliv na ekonomiku země, ovlivňuje spotřební chování občanů a může mít dopady na různé odvětví a podniky.

V České republice je spotřební daň uplatňována na širokou škálu produktů, včetně alkoholu, tabáku či paliv. Výše daně se liší v závislosti na druhu produktu a je stanovena zákonem. Spotřební daň může být buď pevná částka za jednotku spotřebovaného zboží, nebo může být vyjádřena jako procento z ceny.

Hlavním cílem spotřební daně je získat příjmy pro státní rozpočet a zároveň ovlivňovat spotřebitelské chování.

Vyšší spotřební daň může vést k poklesu poptávky po daném výrobku nebo službě, což může mít dopad na tržby podniků. Například zvýšení spotřební daně na alkoholické nápoje může vést k poklesu jejich spotřeby a ovlivnit tak alkoholový sektor.

Dalším cílem spotřební daně může být regulace nežádoucích jevů ve společnosti. Například vyšší daň na cigarety může sloužit jako prostředek k omezování kouření a snižování zdravotních problémů spojených s tabákovou spotřebou.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.