Home » Slovník obchodních pojmů » SWOT analýza

SWOT analýza

Podnikatelé se v mnoha případech neobejdou bez takzvané SWOT analýzy. Jde o ideální možnost analýzy firemních procesů, respektive eventualitu ke zmapování a zhodnocení vnějších i vnitřních faktorů, které mají vliv na chod vašeho podniku. Hlavním cílem této metody je, aby firma díky ní získala co možná nejlepší přehled o všech okolnostech, které na firmu určitým způsobem dopadají.

Platí, že SWOT analýzu je možné vypracovat hned na počátku na podnikání, dokonce je to i doporučující. Zároveň by na ni neměl žádný podnikatel zapomenout ve chvíli, kdy plánuje v podniku realizaci důležitých obchodních kroků. SWOT analýza je ideální možností i k pravidelné kontrole vašeho podnikání.

Abyste SWOT analýzu vypracovali dobře, je potřeba v prvé řadě vytvořit jednoduchou tabulku, kterou se vám podaří rozdělit do čtyř oddílů – dva řády a dva sloupce.

Do levé horní části se řadí silné stránky firmy a pod to následně příležitosti. Do pravé horní části pak patří slabé stránky a pod ně hrozby.

Do silných stránek napište, v čem váš podnik vyniká, v čem je úspěšný. Do to těch slabých pak uveďte, jaké faktory by vás v dosažení cílů mohly brzdit. Nezapomeňte i na již uvedené příležitosti a hrozby (vnější okolnosti).

Díky tomuto postupu získáte na svou firmu ucelený pohled a se získanými informacemi pak máte možnost optimálně pracovat a zhodnocovat je.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.