Home » Slovník obchodních pojmů » Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je specifická právní forma podnikání v České republice. Je upravena příslušnými právními předpisy (hlavně zákonem o obchodních korporacích) a poskytuje určité výhody i povinnosti.

Veřejná obchodní společnost je typickou ukázkou osobní obchodní společnosti. Zákon uvádí, že jde o takovou společnost, ve které působí alespoň dva účastníci, kteří ovlivňují její činnost a správu. Za případné dluhy ručí oba tito společníci společně a zároveň nerozdílně, a to celým svým nakumulovaným majetkem.

Její založení se opírá o společenskou smlouvu. V České republice se tato forma využívá pro specifické případy podnikání, a to nejčastěji pro advokátní kanceláře či stavební firmy.

Mezi výhody veřejné obchodní společnosti se řadí to, že není třeba vytvářet základní kapitál. Není ani potřeba, aby společníci v takové firmě zřizovali vnitřní orgány. Oba společníci zároveň mají rovné postavení, neboť všichni jsou ze své podstaty statutárními orgány. Mají tak kupříkladu právo se účastnit obchodního vedení.

VOS má však i své nevýhody. Tou je již zmíněná povinnost ručení společníků za dluhy firmy.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.