Home » Slovník obchodních pojmů » Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát

Výkaz zisku a ztrát (VZ) je finanční výkaz, který poskytuje ucelený přehled o finančních výsledcích firemního podnikání, umožňuje analyzovat hospodaření společnosti a přináší určité podklady pro další důležitá podniková rozhodnutí. Je důležité, že výkaz zisku a ztrát se vztahuje k určitému období a jde o povinnou součást účetní závěrky.

Je patrné, že výsledovka (taktéž často používaný název výkazu zisku a ztrát) ukazuje, jakého hospodářského výsledku se podniku podařilo za sledované účetní období dosáhnout. Třeba oproti běžné rozvaze má výkaz zisku a ztrát vyjadřovat finanční výkonnost za daný časový úsek.

Výkaz zisku a ztrát poskytuje užitečné informace o finanční situaci firmy a její schopnosti generovat zisk. Je to důležitý dokument pro akcionáře, investory a manažery, kteří mohou na jeho základě posoudit efektivitu hospodaření a rozhodnout se o dalším směřování svého podnikání.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.