Home » Slovník obchodních pojmů » Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let se obvykle odkazuje na zisk nebo ztrátu, kterou organizace podnikla v předchozích obdobích svého fungování, a to i v gastronomickém světě. Je to finanční ukazatel, který reflektuje, zda byla společnost úspěšná v minulosti a jak si stojí v porovnání s ostatními podobnými podniky v odvětví.

V praktické rovině jde o prostředky, v jejichž případě nedošlo k převedení do fondů a zároveň nebyly rozděleny mezi firemní vlastníky. V oblasti finanční teorie je možné výsledek hospodaření minulých let dělit na tři oblasti, a to na neuhrazenou ztrátu minulých let, nerozdělený zisk minulých let i na jiný výsledek hospodaření minulých let.

Pokud organizace dosáhla v minulých letech kladného hospodářského výsledku, znamená to, že její výnosy byly vyšší než náklady. Pokud však společnost dosáhla záporného hospodářského výsledku, ukazuje to, že náklady převýšily výnosy a že firma se musela zaměřit pro účely udržení svého chodu i na jiné zdroje.

Výsledek hospodaření minulých let může být důležitým ukazatelem pro potenciální investory, kteří hodnotí výkonnost společnosti a rozhodují se, zda do ní investovat své peníze. Výsledky hospodaření minulých let mohou také pomoci vedení společnosti určit budoucí plány a strategie pro další rozvoj.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.