Home » Slovník obchodních pojmů » Živnost koncesovaná

Živnost koncesovaná

Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, to je základní charakteristika živnosti. V praxi se setkáváme s dvěma základními tipy živností, a to s živností koncesovanou i s ohlašovací.

V rámci tohoto článku dojde k rozebrání živnosti koncesované. Jak je už ze samotného označení patrné, koncesovanou živnost je možné provozovat v situaci, kdy některý ze státních orgánů udělí žadateli potřebné oprávnění, a tedy koncesi.

Je třeba myslet na to, že oprávnění k provozování takové koncesované živnosti vzniká až ve chvíli, kdy dojde k nabytí právní moci o udělení koncese.

Stát tímto způsobem reguluje celou řadu živností. Jde kupříkladu o směnárenskou činnost, provádění pyrotechnického průzkumu nebo třeba o úpravu a půjčování střeliva či zbraní.

Aby mohl žadatel koncesovanou živnost v praxi opravdu provozovat, musí z jeho strany dojít ke splnění několika všeobecných požadavků. Počítá se i s prokázáním odborné způsobilosti.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.