Home » Slovník obchodních pojmů » Živnost ohlašovací

Živnost ohlašovací

Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Tak přesně to je základní charakteristika živnosti. V praxi se setkáváme s několika základními typy živností a v tomto článku si blíže představíme živnost ohlašovací.

Už ze svého pojmenování je zřejmé, že ohlašovací živnosti je možné provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu. Ten pouze zkoumá, zda ze strany žadatele došlo ke splnění zákonných podmínek. Pokud ano, je ze strany živnostenského úřadu proveden zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli je následně vydán potřebný výpis.

Výpis z rejstříku je dokladem, že daná fyzická či právnická osoba má právo takovou živnost provozovat. V praxi je tedy patrné, že ohlášení živnosti je jednodušším způsobem k získání potřebného oprávnění pro zahájení podnikání.

Samotné ohlašovací živnosti je možné ještě členit do tří základní skupiny. Řadí se sem živnosti volné, vázané a řemeslné. V případě řemeslných a vázaných živností zákon zároveň stanovuje speciální povinnost odborné způsobilosti. U volných živností něco takového ze zákona stanoveno není.

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit? Objednat pokladnu?

Budeme Vás co nejdříve kontaktovat zpět.


    * Všechny položky označené hvězdičkou je nutné vyplňit pro správné odeslání kontaktního formuláře.